SOAL UTS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS IV SEMESTER 1SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

KELAS IV


Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang kamu anggap benar!

1.       Warna hijau dalam peta menunjukkan….
a.       Dataran rendah
b.      Dataran tinggi
c.       Daerah pegunungan
d.      Daerah rawa-rawa


2.       Berikut ini yang bukan merupakan komponen penting dari suatu peta adalah….
a.       Harga peta
b.      Judul peta
c.       Skala peta
d.      Legenda

3.       Untuk memperbesar dan memperkecil peta menggunakan….
a.       Garis koordinat
b.      Garis Astronomi
c.       Garis Vertikal
d.      Garis Horizontal

4.       Pembaca peta dapat mengetahui isi peta melalui…..
a.       Simbol
b.      Judul peta
c.       Garis koordinat
d.      Tahun pembuatan
5.       Segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam disebut….
a.       Kenampakan  Alam
b.      Dataran rendah
c.       Dataran tinggi
d.      Pegunungan

6.       Kenampakan yang termasuk kenampakan daratan adalah….
a.       sungai
b.      danau
c.       laut
d.      tanjung

7.       Mamfaat yang diperoleh dari letusan gunung berapi adalah….
a.       Banyak sumber air
b.      Tumbuhan menjadi mati
c.       Tanah menjadi subur
d.      Tanah menjadi tandus

8.       Berikut ini yang bukan merupakan kenampakan alam adalah….
a.       Pegunungan
b.      rumah
c.       Laut
d.      sungai

9.        Kenampakan alam yang termasuk kenampakan perairan adalah….
a.       Gunung
b.      Laut
c.       Bukit
d.      Dataran tinggi

10.   Jenis-jenis sumber daya berdasarkan sifatnya terbagi….
a.       2 macam
b.      3 macam
c.       4 macam
d.      5 macam\KUNCI JAWABAN
1. a
2. a
3. a
4. b
5. a
6. d
7. c
8. b
9. b
10.a

Comments