PENGERTIAN SYAIR DAN CIRI-CIRINYAPENGERTIAN SYAIR DAN CIRI-CIRINYA

 

Pengertian Syair

Syair adalah puisi lama berasal dari arab.

Ciri-ciri syair, sebagai berikut :

1.    Setiap bait terdiri dari atas 4 baris;
2.    Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata;
3.    Bersajak a-a-a-a;
4.    Tidak ada sampiran, semua baris berupa isi.

Syair mengandung pesan atau nasehat tertentu. Cara menentukan maksud dalam syair adalah dengan membaca keseluruhan syair, kemudian menemukan gagasan utamanya. Gagasan utama syair berupa ide dasar.

Contoh syair :

Bila berkawan janganlah bergaduh
Tiada guna bermusuh-musuh
Jauhilah sesekali sikap angkuh
Tersisih hidup semakin keruh

Maksud syair di atas adalah kita harus menjaga persahabatan.

Comments